Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο

Το Μονοπάτι της Υψιπύλης

Κομβικής σημασίας για το πρόγραμμα δράση διάχυσης, παρούσα και στα τρία κεφάλαια, που επιδιώκει να αφήσει χειροπιαστό αποτύπωμα στο νησί, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των νεότερων και του γενικού κοινού για τα σημεία αναφοράς και τις αξίες του προγράμματος ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του.

Ειδικότερα, το «Μονοπάτι της Υψιπύλης» στοχεύει στην αναδιήγηση της λημνιακής Ιστορίας και των επιμέρους ιστοριών που θα αναδυθούν από τις εκπαιδευτικές δράσεις, μέσω μιας φυσικής διαδρομής που θα διέρχεται από τα σημεία ενδιαφέροντος (κτήρια, μνημεία και λοιπά τοπόσημα) διατρέχοντας ολόκληρο το νησί. Στην τελική του μορφή, το «Μονοπάτι» θα σημαίνεται από αναγνωρίσιμους οδοδείκτες που θα φέρουν διαθεματικό πληροφοριακό υλικό για κάθε «σταθμό» με τη μορφή κώδικα QR (QR code) κειμένου και πολυμέσων.

Πιο κάτω:
Οι κυριότεροι σταθμοί του Κεφαλαίου Ι
Οι κυριότεροι σταθμοί του Κεφαλαίου ΙΙ